logo

About Us

Functions

The Hubli Dharwad Urban Development Authority performs planning and development functions:

I. Planning

The Hubli Dharwad Urban Development Authority is designated as the Planning Authority under the Karnataka Town and Country Planning Act, 1961. The planning functions in brief involve the following:

  • Preparation of development plan for Hubli Dharwad Twin city
  • Preparation of Scheme Plans.
  • Approval of Development Plans for Group Housing and Layouts.
  • Approval of building plans.
  • Other statutory functions under KTCP Act.

II. Development

In addition to the planning functions, the UDA Act envisages the following development functions:

  • Planning and implementation of schemes to provide for Residential sites, Commercial sites, Industrial sites, Civic Amenity sites, Parks and playgrounds.
  • Construction of Commercial complexes.
  • Construction of houses for Economically Weaker Sections, Low Income Group, Middle Income Group, High Income Group.
  • Development of major infrastructure facilities.

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು.

ಅ.ನಂ ಹೆಸರು ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ.
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
1

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎಸ್. ಬಿ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ IAS
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ

(O)2224098
2

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕುಮ್ಮಣ್ಣನವರ್
ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಗ್ರೇಡ್-1
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

(O)2224195 9886763509
3

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಕರಜಗಿ
ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(O)2222505 -
4

ಎಚ್. ಪ್ರಾಣೇಶ್, KAS
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

(O)2222505 -
5

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(O)2224301 -
6

ಶ್ರೀ. ವ್ಹಿ. ಆರ್. ಮಠಪತಿ. ಪ್ರ.ದ.ಸ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು

(O)2224098 -
7

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಬೋಳಣ್ಣವರ
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು/ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು

(O)2224195 -
8

ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ. ಆರ್. ಕಾಳೆ. ದ್ವಿ.ದ.ಸ

(O)2224301 -
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ. ಮ. ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ. ದ್ವಿ.ದ.ಸ

(O) 2224274 -
10

ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ. ರ. ಗಾಡಿ. ದ್ವಿ.ದ.ಸ

(O)2224274 -
11

ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ. ಸ. ಮಿಕಲಿ. ದ್ವಿ.ದ.ಸ

(O) 2224274 -
12

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜು. ಸು. ಬರಗಾಲಿ ದ್ವಿ.ದ.ಸ

(O)2224274 -
13

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ. ಈ. ಜತ್ತಿ. ಸಿಪಾಯಿ

- -
ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ವಿಭಾಗ
14

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಪಿ. ಕರುಣಾಕರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

(0) 2222616 -
15

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್ ಡಿ ಗುಂಜಾಳ
ಸ. ಕಾ. ಅಭಿಯಂತರರು

(O)2224301 -
16

ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ
ಸ. ಕಾ. ಅಭಿಯಂತರರು

(O)2224301 -
17

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜಿ ಪಾಟೀಲ. ಸ.ಅ

(O)2224301 -
18

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ. ದೇವಗಿರಿ. ಸ.ಅ.

(O)2224301 -
19

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವ್ಹಿ. ಅಂಗಡಿ. ಪ್ರ.ದ.ಸ

(O)2224301 -
ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗ.
20

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಜೆ. ಮೆಡ್ಲೇರಿ,
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದಕರು

(O)2223611 -
21

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ . ಶಿರೂರ. ಪ್ರ.ದ.ಸ

(O)2223611 -
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ
22

ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ಎನ್. ಕಾರೇಕರ, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು

- -
23

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ. ಶೀಲವಂತರ, ನಗರ ಯೋಜಕರು

(O)2224274 -
24

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಸಂತಿ ಪಾಟೀಲ್, ನಗರ ಯೋಜಕರು

- -
25

ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಆರ್. ಕೊಪ್ಪಳ, ದ್ವಿ.ದ.ಸ

(O)2224274 -
26

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ,. ಸಿಪಾಯಿ.

(O)2224274 -

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005ರ ಕಲಂ 5 ರನ್ವಯ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 2005) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
1. ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ಎನ್. ಕಾರೇಕರ
ನಗರ ಯೋಜಕ ಸದಸ್ಯರು,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
2. ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಪಿ. ಕರುಣಾಕರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

3. ಎಚ್. ಪ್ರಾಣೇಶ್,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಬಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

4. ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಜೆ. ಮೆಡ್ಲೇರಿ,
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಕುಮ್ಮಣ್ಣನವರ್
ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಗ್ರೇಡ್-1
ಆಯುಕ್ತರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ